مشاهده همه 11 نتیجه

میز غذاخوری مدل آبشار 2

تومان11,300,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل آنیسا

تومان9,800,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل پارادا

تومان8,500,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل راشل 2

تومان10,500,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل راشل 3

تومان10,500,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل فاما

تومان8,700,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل کاترین

تومان12,000,000
ین مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.

میز غذاخوری مدل ماهون

تومان8,800,000
این مدل غذاخوری تماما از چوب راش و روس استفاده شده و از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار میباشد. صفحه میز غذاخوری از جنس MDF با روکش راش میباشد. تمامی غذاخوریها در ابعاد و نفرات متغیر تولید میکنیم. رنگ به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد و با کیفیت بسیار عالی سفارش گذاری میشود. انتخاب رنگ و مدل پارچه نیز به سفارش خریداران عزیز قابل تغییر میباشد.